Tempobanans start och målområde är vid Bokskogens Festplats ca 2 km väster om Burseryd. Inledningen av banan är densamma som vid linjeloppen, dvs. över skogspartiet ”Kjellströmsskogen”, en tekniskt krävande sträcka på 1300 m som dagen till ära fått en hårdbelagd yta. Avslutas med en brant nedförsbacke, åtföljande av en vänstersväng ut på vägen mot Burseryd. Vidare genom Burseryds samhälle och sedan följer den gamla SM-banan över Hällabäck, Bäck och åter hem. Varvet mäter 24,6 km. Herr Seniorklass kör sträckan 2 gånger med varvning i Bokskogen. Dam Junior och Para-klasser har en vändpunkt vid Långhult.

 

Onsdag 21 juni: Para-klasser, handbike, racer, trike 17 km. Para-tandem 24,6 km. Herr-junior och dam-senior 24,6 km.

Torsdag 22 juni: Dam-junior 17 km. Herr-senior 2 x 24,6 km

Linjebanans start och målområde är vid Bokskogens Festplats. Samma inledning som vid tempobanan, men svänger höger efter brant nedförsbacke och fortsätter västerut till grusvägssträckan ”Stavås/Bassön” som mäter ca 3,2 km, ett mycket kuperat vägavsnitt. Sedan följer ett längre första-varv fram till Åtterås och sedan åter Burseryd. Första varvet = 22 km.
Därefter vidtar ordinarie varvbana över Kjellströmsskogen, Stavås/Bassön och Pilagården 18 km. Avslutningsvis körs kortare varv på 3,9 km runt Kjellströmsskogen och åter upp till målplats Bokskogen.

 

OBS! Dam och Herr-seniorklass kör en förlängd masterstart på 7,5 km!!

Vi vill i görligaste mån göra det så rättvist som möjligt. För klasser med fler än 40 st startande cyklister ges fri fart först efter passerad grusvägssträcka på första varvet.

Lördag 24 juni: Herr-junior  7 varv x 18 km  = 126 km.

Lördag 24 juni: Dam-senior 7 varv x 18 km  = 126 km (inkl. masterstart).

Söndag 25 juni: Dam-junior 3 varv x 18 km 2 varv x 3,9 km = 61,8 km

Herr-senior 1 varv x 22km, 9 varv x 18 km = 184km (inkl. masterstart).