Västboloppet

Namnet Västboloppet och idén till en cykeltävling för föreningarna inom Västbo framlades vid en sammankomst mellan häradets föreningar i Reftele den 10 april 1932. Smålandsstenar med sitt centrala läge ansågs lämpligt att göra tävlingen men avböjde, varför förslagsställaren, Burseryds Idrottsförening, åtog sig att bli arrangör, trots att föreningens erfarenheter om cykelsporten inskränkte sig till en klubbtävling föregående år.

Västboloppet under 19 år