PM

Burseryds IF och Svenska Cykelförbundet hälsar cyklister, ledare och publik varmt välkomna till Burseryd och Svenska Mästerskapen och Svenska Juniormästerskapen i landsvägscykel, Svenska Mästerskapen i Paracykel 2017 och det 86:e Västboloppet.

PM i PDF-format

 

SM-program

Tempo:

Onsdag 21 juni

Para, Racer, Handcykel, Trike 17,0 km start kl 14:01

Para, Tandem 24,6 km start kl 14:35

Herr Junior 24,6 km start kl 15:31

Dam Senior 24,6 km start kl 17:01

Torsdag 22 juni

Dam Junior 17,0 km start kl 14:01

Herr Senior, heat 1 49,2 km start kl 15:01

Herr Senior, heat 2 49,2 km start kl 16:21

Linje:

Lördag 24 juni

Herr Junior 126 km start kl 9:00

Dam Senior 126 km start kl 13:00

Söndag 25 juni

Dam Junior 61,8 km start kl 10:00

Herr Senior 184 km start kl 12:00

Lagledarmöte

Sker 1,5 timmar innan respektive linjeloppsstart vid cafeterian i målområdet.

Lördag den 24 juni

kl 7:30 för Herr junior

kl 11:30 för Dam senior

Söndag den 25 juni

kl 8:30 för Dam junior

kl 10:30 för Herr senior

Kansli

Vårt kansli som finns placerat på Tyngelvi, utmed Hestravägen nere i Burseryd ca 2 km från
målområdet. Öppettider enligt följande:

Tisdag den 20 juni kl 16:30 – 17:30

Onsdag den 21 juni kl 12:00 – 19:00

Torsdag den 22 juni kl 12:00 – 17:00

Lördag den 24 juni kl 08:00 – 16:00

Söndag den 25 juni kl 08:00 – 12:00

Notera att trafik ner till kansliet under pågående tempotävlingar är begränsad.

Kontaktpersoner i kansliet:

Camilla Svensson 0700-803874
Ulrica Axelsson 0732-801973

Utväxlingskontroll

Utväxlingskontroll kommer att ske för dam/herr junior på tempo och linjeloppen.

Kontrollmätning av cykel

Tävlingsjuryn kommer att finnas på plats innan tempostarten på onsdag den 21 juni för de
som vill kontrollmäta sina cyklar.

Start och resultatlistor

Startlistor publiceras på hemsidan och vid kansliet, samt anslås vid start/målområdet.
Lottning av tempostartlistan sker efter sista tidpunkt för efteranmälan måndag den 19/6 kl 15:00 för onsdagens tävlingsklasser, samt tisdagen den 20/6 kl 15:00 för torsdagens tävlingsklasser.

Startlistorna finns därefter tillgängliga i kansliet samt på hemsidan från dagen innan tävling.

Resultat publiceras efter godkännande av målchef/kommissarie på hemsida samt anslås vid
start/målområdet.

SCF chipsystem

SCF-chipsystem kommer att användas på linjeloppen, de som inte har kan hyra det för 200kr i
kansliet.

Nummerlappar

Nummerlapparna kan avhämtas på kansliet, se öppettider under rubriken tävlingskansli.
Nummerlapparna skall inte återlämnas.

Tempo

– Stor nummerlapp skall fästas på nedre delen av tröjans rygg.

Nummerlappen skall vara väl synlig bakifrån.

– Nya nummerlappar för linje, temponummerlapp skall ej användas.

Linje

– Stora nummerlappar (två st), skall fästas på nedre delen av tröjans rygg på varsin sida,
Nummerlapparna ska vara väl synliga bakifrån och snettbakifrån från båda håll.

– Liten nummerlapp skall fästas på höger sida då målkamera står på höger sida i
banans färdriktning. Skall vara välsynlig från sidan.

Avanmälan tempo

Avanmälan av tempoloppen sker senast kl 15:00 två dygn före start skriftligen till e-post
info@cykelsm2017.se. Avanmälan skall vara bekräftad av arrangören för att gälla. Utebliven
start utan läkarintyg innebär startförbud tills bötesbelopp på 500 kr erlagts.

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras på e-mail till info@cykelsm2017.se t.o.m. kl 15:00 två dagar före
respektive tävling mot en tilläggsavgift på 500kr utöver ordinarie startavgift på 300 kr, totalt
800 kr.

Omklädning under SM-veckan

Sker i Tyngelvi sporthall, vid samma lokalitet som kansliet är beläget. Se karta.

Signeringslistor

På linjeloppet sker avprickning genom upprop av speaker vid startområdet. Ingen startlista
eller mållista ska signeras.

Start

All för samtliga lopp start sker vid Bokskogens start och målområde.

Servicebilar

Föreningar som ska delta med egen servicebil vid linjeloppen ska anmäla detta senast kl 15:00
torsdagen den 22 juni till e-post info@cykelsm2017.se

Det är ett krav att ha genomgått webbaserad kurs för bilförare under tävling. Denna finns på
www.scf.se , arrangören tillhandahåller viss neutral service, men till detta krävs att hjul lånas
ut då SCF inte tillhandahåller detta.

Observera att endast bilar med av arrangören tillhandahållen märkning kommer att tillåtas att
användas som servicebil.

 

Prisceremoni

Prisceremoni sker vid målområdet direkt efter målgång i respektive klass.

Parkering

Sker på anvisad parkering i anslutning till start/målområdet i Bokskogen.

Trafikbestämmelser

Tävlingen sker på allmänna, icke avstängda vägar och enligt SCF:s vägtrafikförordning.
Tävlande sker på egen risk.

Kontaktpersoner

Tävlingsledare Johan Nordlund 070-5569695

Kansli/Anmälningar Camilla Svensson 0700-803874

Ulrica Axelsson 0732-801973

Chefskommisssarie Kristofer Nennestam 070-8379180

Hemsida

www.cykelsm2017.se

Detta PM är godkänd av chefskommissarie Kristofer Nennestam.